Często zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania za najem samochodu zastępczego, z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia drogowego, którego następstwem jest uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego, poszkodowanym, będącym osobami fizycznymi, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej.